Fri. Jul 1st, 2022

Category: Yoga

ચિંતા ચિત્તા સમાન..!ચિંતાને કેવી રીતે દૂર કરશો ?

આજે જિંદગી દરેકની એવી વ્યસ્ત થઈ ગયી છે, ક્યારેક એમ થાય કે આ વધતું ચિંતા દૂર કેમ કરવું ? ત્યારે કામમાં પણ ક્યારેક ધ્યાન નથી રહેતું સાથે સંબંધોમાં પણ તેના…