કોરોનાના આ મુશ્કેલ સમયમાં મહાત્મા વિદુરની આ 4 વસ્તુઓ જીવનને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.

કોરોનાના આ મુશ્કેલ સમયમાં મહાત્મા વિદુરની આ 4 વસ્તુઓ જીવનને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.

મહાભારતમાં મહાત્મા વિદુરાને સૌથી સમજદાર પાત્રોમાં ગણવામાં આવે છે. ધર્મ અને નીતિના જ
સામાન્ય જ્ઞાન વિદુર નો જન્મ દાસીના ગર્ભાશયથી થયો હતો, તેથી તેને રાજા બનવાનો અધિકાર નહોતો. પરંતુ તેનાથી હસ્તિનાપુર પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ ઓછો થયો નહીં. તે હંમેશા મહારાષ્ટ્ર ધૃતરાષ્ટ્રને સામાન્ય જ્ઞાન શીખવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો.

વિદુરને એટલું વધારે બુધિ માન માનવામાં આવતું હતું કે પીત્તમ ભીષ્મ પણ કોઈ જરૂરી નિર્ણય લેતા પહેલા વિદુરની સલાહ લેતા હતા. મહાત્મા વિદૂરે પોતાની નીતિ પુસ્તકમાં એવી ઘણી બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જેને લોકો તેમના જીવનની વિવિધ પરિસ્થિતિઓને સરળતાથી વાંચીને સમજીને પાર કરી શકે છે.

‘ઇર્ષ્યા અણગમો ઝબૂકવું: ક્રોડ્નો નિત્યશદ્કિત.।
પરભાગ્યોપાજીવી ચ શેડતે દુખ ભાગિન:।

આ શ્લોક દ્વારા, વિદુર કહેવા માંગે છે કે આ છ પ્રકારના માનવો જે ઈર્ષ્યા, દ્વેષપૂર્ણ, નારાજ, અસંતોષકારક, નિરંકુશ અને અન્ય લોકોની આસપાસ રહેતા હોય છે તે હંમેશા દુ: ખી રહે છે. તેથી, શક્ય તેટલું આ વલણોવાળા લોકો સાથે સંપર્ક કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

‘શાદ દોષ: પુરુષસેન હતવ્ય ભૂતમિચત્તા.
નિદ્રા તન્દ્રા ભાય રાગ આળસ આયુષ્ય. ‘

વિદુર મુજબ, લોકોએ તેમની અંદરના 6 દોષો અથવા આચરણો – નિંદ્રા, આળસ, ભય, ક્રોધ, નિંદ્રા અને તેમની ક્રિયાઓને ઇરાદાપૂર્વક કોઈ ક્રિયામાં વિલંબ કરવાની છૂટકારો મેળવવો પડશે. જે લોકો તેમની ટેવ છોડી દે છે, તેઓને તેમના જીવનમાં સફળતા મળે છે અને પોતાનું જીવન સરળતા અને ખુશીઓ સાથે વિતાવે છે.

‘યાર્થા: નારી સમાયોજક: પ્રમત્તપતિશેષુ ચ।
યે ચનારાયે સમસક્ત: સર્વે તે સંશ્યામ્ ગાતા ‘

સારી જીવન જીવવા માટે પૈસા હોવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઉપરાંત, તેનો વિચાર કરવો જરૂરી છે કે તેનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો. વિદુરના મતે, વિચાર્યા વિના કોઈના હાથમાં પૈસા આપવાનું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. આ શ્લોક દ્વારા મહાત્મા વિદુર કહે છે કે સ્ત્રી, આળસ, પાપી અને અધર્મ પુરુષથી ભરપૂર વ્યક્તિએ પૈસા આપવાનું ટાળવું જોઈએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*