Sat. Jul 2nd, 2022

Tag: viral post

મચ્છરની એક કોઇલ 100 સિગારેટની બરાબર છે, જો તમે આવું ઘરે કરતા હોય તો થઈ જાવ સાવધાન..

શું તમે ઘરે મચ્છરોને દૂર કરવા માટે મચ્છર જીવડાંનો ઉપયોગ કરો છો? જો તમે આ કરો છો, તો તમે ઘરે ઘણા રોગોને આમંત્રણ આપી રહ્યાં છો. તમને તે જાણવું વિચિત્ર…

અહી માણસોની જેમ પથ્થરો પણ ચાલે છે, નાસા માટે પણ હજુ એક રાજ છે.

ક્યારેક ક્યારેક દુનિયામાં એવી વિચિત્ર ઘટનાઓ ઘટે છે જેનું કારણ કોઈ નથી શોધી શકતું. તેમાં આજનું વિજ્ઞાન પણ કામમાં નથી આવતું. એક પથ્થર જાતે જ બીજી જગ્યાએ ફરે તે માનવું…